ถ้าพระเยซูเป็นนายกเทศมนตรี

ผู้เขียน: บ็อบ มอฟฟิตต์

คริสตจักรท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพและการพัฒนาชุมชน วาระการประชุมของพระเยซูเกี่ยวกับสุขภาพของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงนั้นแสดงออกและเป็นแบบอย่างผ่านทางคริสตจักรของพระองค์ คริสตจักรท้องถิ่นจะจัดเตรียมและขับเคลื่อนได้อย่างไร? Bob Moffitt เขียนไว้ว่า “คริสตจักรมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากกว่าประธานาธิบดีของประเทศ สถาบันหลักและยุทธศาสตร์สูงสุดที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้ดำเนินตามวาระสำคัญของพระองค์คือคริสตจักร เรารับใช้หัวหน้าคริสตจักร”

รายละเอียด
  • ปีที่พิมพ์: 2550
  • สำนักพิมพ์: หนังสือพระมหากษัตริย์
  • ISBN: 0825461294