Vision Conference

MKUTANO/ KONGAMA NO LA MAONO KITABU CHA KAZI CHA MSHIRIKI Kuwaanda a Viongozi wa Mahali kwa Mabadil iko ya Jumla ya Jamii Kimer ekebish wa kwa Ruhusa kutoka “The V=S=ON Conference” © Darrow L. Miller and Bob Moffitt, The Disciple Nations Alliance, Inc.…

Related Resources

Sign up for a free introduction to our flagship training: Samaritan’s Strategy