Хэрэв Есүс хотын дарга байсан бол

Зохиогч: Боб Моффит

Орон нутгийн сүм нь нийгмийн сайн сайхан, хөгжилд чухал ач холбогдолтой юм. Нийгмийн эрүүл мэнд, өөрчлөлтийн талаарх Есүсийн мөрийн хөтөлбөр нь Түүний сүмээр дамжуулан илэрхийлэгдэж, загварчлагдсан байдаг. Орон нутгийн сүмүүдийг хэрхэн тоноглож, дайчлах вэ? “Сүм” гэж Боб Моффит бичжээ, “нийгмийн өөрчлөлтөд үндэстний ерөнхийлөгчөөс хамаагүй илүү чухал юм. Бурханы том зорилтоо хэрэгжүүлэхээр томилсон гол бөгөөд хамгийн стратегийн байгууллага бол сүм юм. Бид сүмийн тэргүүнд үйлчилдэг.”

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
  • Хэвлэгдсэн он: 2007
  • Хэвлэн нийтлэгч: Monarch Books
  • ISBN: 0825461294